הזמן עכשיו
Menu Toggle Menu Toggle
HE
  • EN
  • DE
  • RU
  • PL

תנאי שימוש באתר מלונות לאונרדו הים התיכון (Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean)
https://www.leonardo-hotels-cyprus.co.il

למשתמשים ישנה גישה למידע ולחומר באתר שלנו לשימוש אישי בלבד. אינך רשאי לשנות, להעתיק או להפיץ בדרך אחרת את המסמכים ואת התוכן של אתר מלונות לאונרדו (Leonardo Hotels & Resorts), לרבות טקסט וגרפיקה, ללא אישור מפורש של מלונות לאונרדו הים התיכון.

כתב ויתור

רשת מלונות לאונרדו הים התיכון (Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean) עושה כל מאמץ על מנת להבטיח שהמידע הכלול בשרת זה מדויק. עם זאת, רשת המלונות אינה אחראית, בין במפורש ובין במרומז, באשר לשלמותו, לנכונותו ולשלמותו של המידע הנמצא באתר זה. מלונות לאונרדו אינם אחראיים לתוכן של אתרים חיצוניים המקושרים לאתר האינטרנט של הרשת, או קישורים ממנו, באמצעות היפר-קישור או אחר. אזכור של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים הוא למטרות מידע בלבד, אינו מהווה המלצה, ואין אנו נוטלים על עצמנו כל אחריות בנוגע לשימוש במוצרים או בשירותים אלה.

רשת מלונות לאונרדו הים התיכון (Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean) מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר והשימוש בו. רשת מלונות לאונרדו אינה אחראית לגבי הדיוק או השלמות של תוכן האתר או תוכן של כל האתרים המקושרים לאתר זה, ואינה לוקחת אחריות על (1) השגיאות, הטעויות או אי-דיוקים של תוכן, (2) פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע משימוש באתר האינטרנט שלנו, (3) מגישה או שימוש בלתי מורשה בשרתים המאובטחים שלנו ו / או בכל מידע אישי (4) כל הפרעה או הפסקה של שידור לאתר האינטרנט שלנו או ממנו, (5) כל סוגי הבאגים, הוירוסים, הסוסים הטרויאניים או כל דבר אחר אשר ניתן להעביר אל האתר שלנו או באמצעותו על ידי צד שלישי כלשהו, (6) שגיאות או השמטות תוכן או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה משימוש בכל תוכן שפורסם בדוא"ל או שהועבר בדרך אחרת דרך האתר.

זכויות יוצרים

כל התוכן שנכלל באתר האינטרנט של רשת מלונות לאונרדו הים התיכון (Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean), כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, סמלי לחצנים, תמונות, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים ותוכנה - הוא רכושה של הרשת, של מעניקי הרישיונות שלה או ספקי התוכן שלה, ומוגנים ע"י חוקי קפריסין וחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

סימני מסחר (Trademarks)

הסימנים המסחריים (Trademarks) וכל שאר הסימנים המופיעים בהקשר לשירותים ולמוצרים המתוארים באתר זה שייכים ל- Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean או לבעלים של סימנים אלה ומוגנים על ידי חוקי קפריסין וחוקי סימנים מסחריים בינלאומיים. שימוש בכל אחד מהסימנים הללו ללא הסכמה מפורשת בכתב מטעם רשת מלונות, או מבעלי הסימנים, לפי העניין, אסור בהחלט.

הגבלת חבות (Limitation of Liability)

בשום מקרה, רשת מלונות לאונרדו הים התיכון לא תהא אחראית כלפיך על כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי או תוצאתי הנובע מהשימוש שלך באתר, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, עוולה או כל נזק משפטי תיאורטי אחר. הגבלת האחריות האמורה תחול במידה המרבית המותרת על פי דין.

שיפוי (Indemnity)

הנך מסכים להגן ולשפות את רשת מלונות לאונרדו הים התיכון (Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean), בכל מקרה של תביעה, נזקים, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או חובות והוצאות (לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) הנובעות מהמקרים הבאים: (1) השימוש שלך באתר וגישה אליו; (2) הפרה של כל מונח בהודעה משפטית זו; או (3) הפרה של זכות כלשהי של צד שלישי, לרבות, ללא הגבלה, זכויות יוצרים, קניין או זכויות פרטיות. חובת הגנה ושיפוי זו תוסיף להתקיים בהודעה המשפטית ובשימוש שלך באתר.

כללי

תביעה או מחלוקת בינך לבין רשת מלונות לאונרדו הים התיכון (Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean), שנובעת באופן מלא או חלקי מהאתר, תידון באופן בלעדי על ידי בתי המשפט של קפריסין. אם כל הוראה בהודעה משפטית זו אינה תקפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, תקפותה של הוראה זו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות בהודעה משפטית זו, שתישאר בתוקף מלא.

רשת מלונות לאונרדו הים התיכון (Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean), שומרת לעצמה את הזכות לתקן הודעה משפטית זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ובאחריותך לעיין בהודעה משפטית זו עבור כל שינוי. המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך להודעה משפטית זו ולכל תיקונים עתידיים.

אם יש לך שאלות, אנא פנה אלינו בכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


מסמך זה שונה לאחרונה ב-1 פברואר, 2023

© זכויות יוצרים Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean 2024 - 2016. כל הזכויות שמורות

מרכז הזמנות
מספר טלפון: 00357-2600-0119
שיחת חינם מישראל: 180-9453848
הזמנה מאובטחת
powered by WebHotelier